Biuro tłumaczeń sztuki jest internetową agencją zajmującą się interpretowaniem sztuki na zamówienie. Może się do niej zwrócić każdy, kto ma problem ze zrozumieniem dzieła sztuki.

Z biurem współpracuje grupa tłumaczy składająca się z ludzi pracujących w obrębie kultury oraz miłośników sztuki, niezwiązanych z nią zawodowo. Tłumacze sugerują interpretacje często odbiegające od tych proponowanych przez autorów i kuratorów prac. W ten sposób przedstawiają każde dzieło sztuki jako nieukończoną formę, która, otwarta na różne interpretacje, zaprasza odbiorcę do współtworzenia znaczeń.

Niechęć do współczesnej sztuki często spowodowana jest strachem przed zrozumieniem jej inaczej niż należy. Poprzez niestandardowe interpretacje, których nie wstydzą się często znani i szanowani tłumacze, projekt ma podważyć popularne myślenie, iż każde dzieło ma tylko jedno prawidłowe znaczenie.

Biuro tłumaczeń ma ujawniać, iż sztuka współczesna w istocie bywa trudna i każdy człowiek, nawet ten zajmujący się nią zawodowo, musi włożyć w nią sporo wysiłku interpretacyjnego. Równocześnie ma być próbą sprawdzenia, co stanie się ze znanymi dziełami, gdy pozwolimy sobie spojrzeć na nie w nieco bardziej wolny sposób.

Poprzez dopuszczenie do głosu tłumaczy interpretujących nietradycyjnie, Biuro tłumaczeń sztuki zamierza stworzyć zamęt na rynku informacji o znaczeniach prac współczesnych artystów.

Biuro tłumaczeń sztuki jest moją pracą dyplomową przygotowywaną pod kierunkiem prof. Józefa Robakowskiego w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.

Karolina Breguła

projekt współfinansowany przez: