Pasożyt

Proszę o wytłumaczenie mi serii działań w ramach projektu Pasożyt realizowanego przez toruńskiego artystę Arka Pasożyta.

Joanna Erbel: Pasożyt Arek w serii swoich działań odnosi się do problemu bezdomności oraz niedoboru zasobów. Pasożyt pokazuje nam w jaki sposób bez żadnych środków finansowych można przeżyć podpinając się pod silniejszy organizm (galerie sztuki, dobrze działające gospodarstwo domowe lub środowisko zamożniejszej osoby indywidualnej). Pasożyt może również spełniać funkcje pozytywną uwrażliwiając swoich żywicieli na los słabszych jednostek.

Pasożyt może być również traktowany jako głos w dyskusji o eksmisjach lokatorek i lokatorów z mieszkań będących prywatną własnością innych osób. Zwolennicy eksmisji w dyskusjach z przeciwnikami eksmisji często przytaczają argument: Sam/a weź sobie kogoś z bezdomnych pod dach. Pasożyt Arek pokazuje, że taki scenariusz nie tylko nie jest nierealny, ale również wskazuje, że to właśnie galerie sztuki (zwłaszcza wspierające postawy społecznie zaangażowane) mogłyby służyć za schronienie dla osób niesłusznie nazywanych pasożytami społecznymi.dodaj własne tłumaczenie