Aleksandra Ignasiak: Odszarzanie Łodzi

Hej Biuro! A Aleksandra Ignasiak, która maluje kałuże? Co oznacza jej praca?! Gosia

Karolina Breguła: Gosiu! Łódź, w której mieszka i pracuje Aleksandra Ignasiak to miasto, które w latach swojej świetności było miejscem kolorowym, bo wielokulturowym. Dzisiaj cierpi z powodu bolesnego ubytku jakim są wyrwane w efekcie wojny istotne części tkanki społecznej miasta. Tytułowa szarość, którą Ignasiak próbuje zlikwidować to jednolitość rasowa, kulturowa, językowa czy religijna. Ignasiak sprzeciwia się jej tworząc swoje przyziemne malarstwo. Barwione kałuże są metaforą wielokulturowośći i różnorodności, której Łodzi brak; poprawką, którą Ignasiak nanosi na swoje miasto.dodaj własne tłumaczenie