Rzeźba Krzysztofa Krzysztofa w Krakowie

Jak donoszą media w nocy z niedzieli na poniedziałek w Krakowie na placu Marii Magdaleny zainstalowano sporych rozmiarów metalowy, czerwony piedestał, na którym stoi bliżej nieokreślona postać czyli rzeźba. Wśród żarliwie wrażliwych, znawców znawstwa, niedowładających władz i innych rozkrytyczonych krytyków panują niejasne przekonania i teorie dotyczące intencji inicjatora co obrazuje forum tuż pod zamieszczonym w wersji wirtualnej artykułem. Niezgodność krytyków należałoby rozstrzygnąć w odpowiedniej instytucji dlatego też ja wyżej wymieniony K. zwracam się z prośbą do BTS (Biuro Tłumaczeń Sztuki) celem rozstrzygnięcia sprawy. Deklaruje także iż nie popełniłem zaniechań wobec sztuki próbując odbierać ją archetypicznie, odnośnikowo, książkowo, szablonowo i w każdy inny sposób uściślający jej odbiór. Jako załącznik wysyłam artykuł opublikowany na łamach gazety wirtualnej a także krótkie objaśnienie. http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,35798,8672346.html

Zaniechanie (ang. abort, abortion) —RODZAJ NAGŁEGO, WYMUSZONEGO CZYNNIKAMI ZEWNĘTRZNYMI LUB WEWNĘTRZNYMI ZAKOŃCZENIA WYKONYWANIA PROCESU . Może ono wynikać z inicjatywy użytkownika lub systemu operacyjnego. Przykładem konieczności zaniechania wykonywania programu może być np. martwa pętla, przekroczenie czasu oczekiwania na odpowiedź lub niemożność przydzielenia większej przestrzeni pamięci.

* niepotrzebne skreślić

Z poważaniem – K.

Joanna Erbel: Czy rzeźba może stanąć przeciwko rzeźbie? Czy jednemu pomnikowi może zagrozić inny pomnik? Praca Krzysztofa Krzysztofa postawiona na krakowskim pl. Marii Magdaleny pokazuje, że może. Nielegalnie postawiona rzeźba ma stanowić przeciwwagę, dla stojącego obok (również nielegalnie postawionego) pomnika Piotra Skargi. Silniejszą niż serie protestów czy oficjalne pisma. Jest wezwaniem do odpowiedzi na pytanie, czy Kościół ma prawo na specjalnych zasadach działać w przestrzeni miejskiej, zajmując ją omijając lub ignorując prawo. Co więcej, dzieło Krzysztofa nie posiada cokołu, a jedynie metalowy stelaż, więc z punktu widzenia prawa pomnikiem nie jest. Jest nieokreślonym obiektem, który – jak wiele instalacji w przestrzeni publicznej – trawia w lukę administracyjną. Artystyczny gest Krzysztofa można potraktować jako próbę rozpoczęcia dyskusji na temat statusu dzieła sztuki w przestrzeni miejskiej.dodaj własne tłumaczenie